ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΗΧΟΧΡΩΜΑ – Μέθοδος Διδασκαλίας Εκμάθησης Ταμπουρά
Μάθετε περισσότερα...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Για να σώσετε τα τραγούδια κάντε Save target as ή Ανοιγμα προορισμού ως... πάνω από το τραγούδι της επιλογής σας.

1) Βηθλεέμ ετοιμάζου (ιδιόμελον Α΄ ώρας, ήχος πλ.δ΄). (Αθανασίου Καραμάνη).
2) Εξεπλήτετο ο Ηρώδης (ιδιόμελον Θ΄ ώρας, ήχος βαρύς ). (Αθ. Καραμάνη).
3) Σήμερον γεννάται (δοξαστικόν ιδιόμελον, ήχος πλ.β΄). (Αθ. Καραμάνη).
4) Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ (στιχηρόν ιδιόμελον εσπερινού, ήχος β΄). (Αθ. Καραμάνη).
5) Σήμερον τίκτει η Παρθένος (στιχηρόν ιδιόμελον εσπερινού, ήχος γ΄). (Αθ. Καραμάνη).
6) Δεύτε ίδωμεν πιστοί (κάθισμα όρθρου, ήχος δ΄ νενανώ).
7) Καταβασίες ειρμολογικές: Χριστός γεννάται, Έσωσε λαόν, Μεγάλυνον ψυχή μου - Μυστήριον ξένον, Στέργειν μεν ημάς. (ήχος α΄). (Αθ. Καραμάνη).
8) Επεσκέψατο ημάς (εξαποστειλάριον, ήχος γ΄). (Αθ. Καραμάνη).
9) Ευφραίνεσθε δίκαιοι, Θεοτόκε Παρθένε (στιχηρά ιδιόμελα των αίνων, ήχος δ΄ λέγετος). (Αθ. Καραμάνη).
10) Σήμερον ο Χριστός (δοξαστικόν ιδιόμελον, ήχος β΄). (Αθ. Καραμάνη). (solo: Νεκτάριος Πιτσιούγκας).
11) Η Παρθένος σήμερον (κοντάκιον, ήχος γ΄).
12) Η Γέννησίς σου Χριστέ (Απολυτίκον, ήχος δ΄).

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΙ
1) Χριστός γεννάται
2) Δεύτε ίδωμεν πιστοί
3) Η Παρθένος σήμερον

Τους Βυζαντινούς Ύμνους με τα όργανα εκτελούν οι:
Νεκτάριος Πιτσιούγκας - Ταμπουρά και Μιχαήλ Φουρτζίου - Βιολί.
Μουσική Επιμέλεια και Διεύθυνση Χορωδίας: Νεκτάριος Πιτσιούγκας.