ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΗΧΟΧΡΩΜΑ – Μέθοδος Διδασκαλίας Εκμάθησης Ταμπουρά
Μάθετε περισσότερα...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ

Εδώ μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε βυζαντινές και ευρωπαϊκές παρτιτούρες.

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ
 
ΕΩΘΙΝΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ Ζ' ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΥΠΟ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΗΧΟΣ Α' - ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΤΑ
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΗΧΟΣ ΛΕΓΕΤΟΣ - ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΤΑ
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ - ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΜΗ
ΝΥΝ ΤΑ ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ - ΥΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΜΗ
ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ ΡΛΕ' 135 (ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ) ΟΚΤΑΗΧΟΝ - ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑ
ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ ΞΖ' 67 (ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ) ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ - ΜΕΛΟΠΟΙΗΘΕΝ: ΥΠΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥΓΚΑ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ
 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
ΔΕΥΤΕ ΙΔΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ
Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Οι παραπάνω παρτιτούρες είναι σε μορφή pdf και για να διαβαστούν απαιτούν τον Acrobat Reader. Όσοι δεν έχουν μπορούν να τον κατεβάσουν από εδώ. Για να σώσετε τις παρτιτούρες κάντε Save target as ή άνοιγμα προορισμού ως... πάνω στην παρτιτούρα της επιλογής σας.